info@bienloti.nl

Privacy verklaring

Bien Loti neemt de passende zorg in acht bij de verwerking van persoonsgegevens met respect voor ieders privacy.
De gebruiker verleent hierbij toestemming voor verwerking van persoonsgegevens die door Bien Loti worden verkregen via de website.
Bien Loti heeft gebruikersgegevens, waaronder adres-, bank en betaalgegevens en de inhoud van conversaties via de website nodig voor de uitvoering van de diensten.
Deze gegevens gebruikt Bien Loti voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van de overeenkomst(en), waaronder het verlenen en factureren van de diensten van Bien Loti;
• afhandeling van boekingen en informeren over het verloop daarvan;
• informeren over producten en diensten van Bien Loti;
• verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
Verder legt Bien Loti gegevens vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en de beveiliging van de website.
Op zijn website maakt Bien Loti gebruik van cookies die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op zijn computer.
Cookies worden gebruikt in het zoekproces en het boekingsproces om informatie over zoekgedrag en boekingen op te slaan.
Als de bezoeker wil weten welke gegevens Bien Loti over hem heeft vastgelegd of als hij zijn gegevens wil wijzigen, kan hij contact opnemen met de helpdesk van Bien Loti voor verdere informatie.

Scroll naar boven